Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Overordnet

Formål

Fag og kvalitet

Hoverformålet med portalen er å bidra med et verktøy for heving av fag og kvalitetssikring.

Alt i 3- parets interesse som er pasienter i Norge

Oppbevaringsperiode
30 år
Rettslig grunnlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
Årsaker til sensitive persondataprosesseringer
Folkehelse (GDPR Art. 9.2 (i)) Behandling er nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse for folkehelsen, for eksempel beskyttelse mot alvorlige grensehelser mot helsen eller sikring av høye standarder for kvalitet og sikkerhet i helsevesenet og legemidler eller medisinsk utstyr, på grunnlag av Union eller medlemsstatslov som fastsetter egnede og konkrete tiltak for å beskytte den registrertes rettigheter og friheter, særlig taushetsplikten
Offentlig interesse, eller vitenskapelig / historisk / statistisk forskning (GDPR Art. 9.2 (j)) Behandling er nødvendig for arkivering i offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, basert på unions- eller medlemsstatslov, som skal stå i forhold til det forfulgte mål, respektere essensen av retten til databeskyttelse og sørge for egnede og konkrete tiltak for å sikre de registrerte personers grunnleggende rettigheter og interesser

Brukere

Kategori

Overordnet

Formål

Fag og kvalitet

Hoverformålet med portalen er å bidra med et verktøy for heving av fag og kvalitetssikring.

Alt i 3- parets interesse som er pasienter i Norge

Oppbevaringsperiode
30 år
Rettslig grunnlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
Årsaker til sensitive persondataprosesseringer
Folkehelse (GDPR Art. 9.2 (i)) Behandling er nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse for folkehelsen, for eksempel beskyttelse mot alvorlige grensehelser mot helsen eller sikring av høye standarder for kvalitet og sikkerhet i helsevesenet og legemidler eller medisinsk utstyr, på grunnlag av Union eller medlemsstatslov som fastsetter egnede og konkrete tiltak for å beskytte den registrertes rettigheter og friheter, særlig taushetsplikten
Offentlig interesse, eller vitenskapelig / historisk / statistisk forskning (GDPR Art. 9.2 (j)) Behandling er nødvendig for arkivering i offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, basert på unions- eller medlemsstatslov, som skal stå i forhold til det forfulgte mål, respektere essensen av retten til databeskyttelse og sørge for egnede og konkrete tiltak for å sikre de registrerte personers grunnleggende rettigheter og interesser

Kurskategorier

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Kurs

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Blokker

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode