Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Godkjente brukere

Sammendrag

  • NAKOS fagportal har som hovedmålsetting å sikre tredjepart (befolkning og pasienter) sikre og gode tjenester i akuttsituasjoner, såvel medisinsk som operativt.
  • NAKOS fagportal skal legge til rette for at kurs og systemer for kvalitetssikring kan deles mellom tjenester.
  • NAKOS fagportal er designet for at den enkelte tjeneste selv skal kunne forvalte fag og kvalitetssikring.
  • NAKOS lagrer navn, e-postadresse, arbeidssted og jobbrolle ved etablering av brukerprofil i portalen.
  • Personopplysninger lagres, men aggregeres (anonymiseres) ved bruk i statistikk, rapporter og evaluering.
  • NAKOS rapporterer på antall brukere per e-læringskurs og brukertilfredshet.
  • NAKOS har integrert løsninger for ivaretakelse av kravene satt i EU´s forordning om personvern: General Data Protection Regulation (GDPR)

Alle brukervilkårene

Vilkårene gjelder for brukerne av NAKOS e-læringskurs og læringsplattform.

1. Kort om hva bruksvilkårene handler om

Bruksvilkårene handler om hvordan NAKOS samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Vilkårene inneholder informasjon du har krav på i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

2. Samtykke

Alle brukere må akseptere bruksvilkårene før de kan benytte NAKOS e-læringskurs og læringsplattform. Dersom du ikke bekrefter samtykke vil du ikke få tilgang til å logge inn på læringsplattformen og e-læringskursene.

3. Hvilke personopplysninger lagrer NAKOS?

Ved påmelding til våre e-læringskurs registrerer hver bruker informasjon om seg selv ved første innlogging. Personopplysningene som registreres er navn, e-postadresse, arbeidssted og jobbrolle. Disse opplysningene er en forutsetning for at du skal få tilgang til e-læringskursene og læringsplattformen, og at vi kan ta vare på kurshistorikken, slik at du for eksempel kan fortsette på et kurs du har begynt på ved en tidligere pålogging. Disse opplysningene er også nødvendige for at portalen skal kunne brukes som en lokal lærings- og kvalitetssikringsplattform.

3.1 Progresjon på personlig nivå (individdata)

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. På NAKOS læringsplattform lagrer vi data på individnivå. Dette omfatter sporing av forløpet til den enkelte bruker, altså hvem som har gjennomført hva, hvor mye samt eventuelt hvor lang tid brukeren har brukt.

 

3.2 Hvor lenge lagres personopplysningene?

Historikken blir liggende til brukeren ber om at den slettes. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå.

Du kan be om at dine data slettes ved å kontakte brukerstøtte på e-post til postmottak@nakos.no eller bruke linken for dette i portalen, eller på telefon til 952 51 080. Alle opplysninger blir da slettet, og du må registrere deg på nytt for å få tilgang til e-læringskursene igjen.

4. Hva bruker NAKOS personopplysningene til?

            4.1 Rapportering av bruksstatistikk og brukertilfredshet

NAKOS benytter dataene til informasjon og statistikk om antall brukere på e-læringskursene. Dette er en del av overordnet styringsinformasjon til våre oppdragsgivere i Helsedirektoratet. Vi presiserer at personopplysningene aggregeres ved bruk og kan ikke spores til enkeltbrukere.

Evalueringsresultater ligger også som personopplysninger hos NAKOS. De aggregeres ved bruk for å rapportere på brukertilfredshet på e-læringskursene.

            4.2 Oppfølging og påminnelser

Når du gir samtykke har NAKOS mulighet til å benytte e-postadressen din til å tilby tilsvarende eller lignende arrangementer, og/eller supplerende opplæringstilbud, eller invitere til deltakelse i spørreundersøkelse og prosjekter som har som målsetting å heve nivået på de tjenester som tilbys pasienter og befolkningen forøvrig. Vi kan også gi varsler om oppdaterte versjoner av kurs.

Det kan også være at vi sender deg en automatisk påminnelse dersom du ikke har fullført påbegynt kurs.

5. Hvem har tilgang til personopplysningene?

NAKOS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Det er NAKOS ansvarlige for statistikk/rapportering på bruk av e-læringskursene som har tilgang til dataene på overordnet nivå.

Overordnet prinsipp er at færrest mulig skal ha tilgang til andre brukeres data.

Tjenester som har en brukeravtale med NAKOS kan selv utvikle kurs og sertifiseringer, samt følge opp egne brukere relatert til resultatdata.
Dette er en del av tjenestenes kvalitetssikringssystem som er hjemlet i myndighetskrav knyttet til fag og kvalitetssikring.
Den enkelte tjeneste har inngått brukeravtale med NAKOS som regulerer disse forholdene.

Dette tilsier i praksis at det er lokal portaladministrator som har systemer for å gi tilgang ut fra en kvalitetssikrings-vurdering. Typisk eksempel på dette er at fagutviklere kan ha tilgang til egne ansatte for faglig tett oppfølging.

eFaktor som firmaet som har avtale om teknisk drift av portalen, har også tilgang til personlige data.
Tilgang benyttes kun der det foreligger henvendelse om support fra den enkelte bruker.