Hovedgruppa til APLS Norge

Internasjonale konsepter for akuttmedisnsk håndtering av barn.

Ressursområde for admimistratorer, veiledere og instruktører