Hovedområde for operativt forskriftskurs.
Lukket forum/ arbeidsarene for administratorer i forskriftskurset

Kurs etter forskriftens krav til minste faglige standard for å kunne jobbe i ambulanse.

Ill
Nytt kurs for å dekke forskriftens krav til operative kunnskaper.
Samtidig ønskes kurset satt opp slik at det kan benyttes som MIMMS- grunnopplæring for de som vil innføre dette.