Her ligger Sykehuset Innlandets farmakologikurs for ambulansetjenesten.

Tilbake til Innlandsoversikten

Kurs Fentanyl IN, SI

Kurset er obligatorisk for personell som skal administrere Esketamin IV og IN.

Kurs etter praktisk prøve

Kurs i IntraNasal administrering av medikamenter.

Kurset er obligatorisk for trinn 3 personell i Ambulansetjenesten i SI og inneholder bakgrunnsstoff, presentasjoner, veiledning og avsluttende sertifisering for bruk av medikamentene: Nalokson, Midazolam, Fentanyl og Ketamin med MAD(Mucosal Atomization Device) neseforstøver.

Bestått kurs gir trinn 3 personell sertifisering i IN administrering av medikamenter ihht tiltakskort.

Kurset må gjennomføres og bestås minst hvert annet år.