AMBULANSETJENESTENE I MIDT-NORGE

Ambulansetjenestene i Midt-Norge består av ca 800 ansatte med totalt 68 ambulansestasjoner. De er fordelt på 3 helseforetak i Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital.

På NAKOS finner du akuttmedisinske elæringskurs, sertifiseringer og lærlingeoppgaver. Du må være registrert og logge inn med MinID. Spørsmål? Ta kontakt med fagrådgiver eller veileder for lærlinger.