Her finner dere et sammendrag av foredragene fra registrarsamlingene i november og desember 2021. Foredraget om PROM og om Traumatisk hjertestans ligger som filmer, mens informasjon fra Traumeregisteret og Hjertestansregisteret ligger som pdf av sidene som ble brukt. 

Dere finner også en video av et prosjekt på AHUS det det er gjennomført systematiske søk etter alle hjertestans-pasienter inne på sykehus.