Velkommen til området for akuttmottaket ved NLSH

Mott NLSH

Her finner du informasjon, forelesninger og fagstoff for sykepleiere i Akuttmottaket og Observasjonsenheten ved Nordlandssykehuset HF.

Her finner du opptak av forelesninger fra kursdager i Prehospital klinikk.