Dette er en kategori for kurs som er under utvikling og pilotering.

eFAST (Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma).

Et kurs med målgruppe kirurger og anestesileger.

Kurset er utviklet i regi av traumekommittéen i Helse Nord basert på det faktum at mange av regionens 11 sykehus ikke er har røntgenleger på tilstedevakt.