Kurskategori for internkurs utarbeidet av OUS Rikshospitalet.