Du kommer inn i kurset ved å klikke på den stasjonen som er din primærstasjon.

Helse Nord-Trøndelag:

St. Olavs Hospital HF:

Helse Møre og Romsdal:Gjester:

Du kommer inn i kurset ved å klikke på den stasjonen som er din primærstasjon:

Helse Nord Trøndelag:

St. Olavs Hospital HF:

Helse Møre og Romsdal:

Gjester:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ett oppdrag til Helse Midt-Norge som omhandler prosjektet «Transporttilbud for psykisk syke». Målet med dette prosjektet er blant annet å sikre verdighet for brukere og pårørende, sikre høy faglig kompetanse og tydeliggjøre at helsetjenesten har hovedansvaret for transporten av psykisk syke.
En del av dette prosjektet skal munne ut i et kunnskapsløft for ambulansetjenesten i Midt-Norge. 

Velkommen til kapnografikurset.

Kurset består av et nettkurs som er obligatorisk for alt operativt personell i Midt-Norge. Det er krav til at kurset fullførtes med beståttkarakter.

Innlogging:
Du må bruke en nøkkel for å komme inn på kurset første gang. 

Er din hovedarbeidsplass i Nord-Trøndelag brukes nøkkel: NT

Er din hovedarbeidsplass i Sør-Trøndelag brukes nøkkel: ST

Er din hovedarbeidsplass i Møre og Romsdal brukes nøkkel: MR

Obligatorisk gjennomgang av kuvøseunderstell for ansatte i St. Olavs HF og Helse Nord Trøndelag HF.

Tilgangsnøkkel:

Helse Nord-trøndelag = NT (Store bokstaver)

St. Olavs Hospital HF = ST (Store bokstaver)