BLS-sertifiseringen (Basal livsfunksjon støtte) er en grunnleggende opplæring og utsjekk som skal gjennomføres av alle nyansatte. 

ALS-sertifiseringen (Avansert livsfunksjon støtte) er en oppgradering fra BLS, og gir en forsterket kompetanse for å utføre mer avanserte behandlingstiltak