Avdeling for Mottaksmedisin St.Olavs Hospital

Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital mottar daglig mellom 40 til 100 øyeblikkelig-hjelp pasienter, dvs. ca. 22 000 pasienter i året.
Pasientene kommer som øyeblikkelig hjelp på grunn av akutt sykdom eller skade fra fastlege/legevakt eller direkte via de luft- eller ambulansetjenesten.

Kort tid etter ankomst blir alle pasienter møtt av en sykepleier, og eventuelt lege, for vurdering av hastegrad (triagering) basert på sykdomsbilde. Alle pasienter skal få adekvat behandling i henhold til god faglig kompetanse.