Felles e-læringsportal for brannvesen på Sunnmøre

Ålesund brannvesen brannbil i bybildet

Velkommen til felles e-læringsportal for brannvesen på Sunnmøre. Her kan du som bruker finne relevant informasjon for ditt brannvesen og mye faglig stoff. Noe er obligatorisk for deg å gjøre og gjelder spesifikt for både din stilling og arbeidsplass, mens noe er frivillig.

 

 

Dersom du ønsker å repetere PLIVO-kurset kan du gjøre det her.

Dette er et kurs for alle innsatspersonell innen området ulykker i tunnel.

kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hvilke utfordringer man står ovenfor, etatenes ansvarsområder/oppgaver, og nivåsetting på ulykken.