Ressursområde for fagutviklere ved ambulansetjenesten.

Her ligger det ressurser som undervisningamateriell, kompendier, dreiebøker og vurderingsskjemaer.

Her legges det også kommunikative ressurser som samarbeidsfora og evalueringer.

Området er et lukket område for fagutviklere.

Informasjonsområde for tjenesten med muligheter for både felles- og seksjonsvis informasjon.

Her vil du finne interne dokumenter som systembok og andre styringsdokumenter. Det vil også etableres fora for informasjon og kommunikasjon på alle nivåer (Sentralt, område- og stasjonsvis)