Kurset omhandler generelt mottak av pasient, håndtering av medisinsk utstyr og rutiner for dokumentasjon og kommunikasjon.

I dette kurset vil det bli gjennomgått rutiner for håndtering av medisinsk utstyr i mottakelsen.
Dette innebærer myndighetskrav, generelle prinsipper og håndtering av feil og avvik.