Sykepleiere i akuttmottaket skal ha kjennskap til vurdering av pasienter med brystsmerter. 

Tiltak og intervensjoner ved vanlige intoksikasjoner inngår i Modul 5: Psykiatri og rus. 

Sykepleiere i akuttmottaket skal ha kjennskap til tiltak og intervensjoner ved magesmerter