Sykepleierne i akuttmottaket skal ha kjennskap til de akutte lungetilstandene hvor rask behandling er avgjørende. Dette inkluderer: lungeødem, KOLS, lungeemboli, pneumoni, pneumotoraks.

Sykepleierne i akuttmottaket skal ha kjennskap til en rekke akutte tilstandene hvor rask behandling er avgjørende. Andre viktige tilstander inkluderer: Anafylaksi, infeksjon og sepsis, meningitt, diabetes, DVT, delir, hypotermi, TIA/slag, samt væske- og elektrolyttforstyrrelser. 

Sykepleierne i akuttmottaket skal ha kjennskap til de akutte kardielle tilstandene hvor rask behandling er avgjørende. Dette inkluderer: Hjerteinfarkt og akutt koronart syndrom, hjertesvikt m/lungeødem, hjertearytmier