Sykepleierne i akuttmottaket skal ha kjennskap til de akutte psykiske tilstandene hvor rask behandling er avgjørende. Dette inkluderer: Utagerende pasienter, selvskadere, angst, depresjon, psykoser og suicidalitet.

Sykepleierne i akuttmottaket skal ha kjennskap til akutte tiltak og behandling ved vanlige intoksikasjoner (se kompetanseplan)