Sykepleierne i Mottaksavdelingen skal ha kjennskap til vanlige tilstander som gir akutt abdomen, inkludert:Appendisitt, ileus, pankreatitt, ulcus ventriculi, galleblærebetennelse, nyrestein, GI-blødning, abdominalt aortaaneurisme, aortadisseksjon, testistorsjon, hematuri, abscesser og gynekologiske problemstillinger. 

Sykepleierne skal ha kjennskap til vanlig behandling av brudd og ekstremitetsskader, inkl. smertelindring, reponering, sårstell, antibiotika og tetanus, samt immobilisering. 

Kjenne til kriterier for aktivisering av traumeteam ved St. Olavs Hospital.