Dette er teknologistøttet grunnkurs for deltidspersonell. Kurset er bygget opp etter en modell der grunnteorien tilegnes nettbasert, og øvingsdelen avholdes på godkjente lokasjoner.

Kurset skal sikre en fleksibel regional gjennomføring av kursene.
For å komme inn på kurset trenger du en nøkkel som du vil motta fra NBSK/kursarrangør.
Det være lurt å ta en titt på instruksjonsvideoen om hvordan du navigerer i nettkurset ved å klikke her.

Dette kurset har vært et pilotkurs som er gjennomført, evaluert og revidert i 2017.

Kurset er avsluttet, men tidligere deltakere har fortsatt tilgang.

Støtte for utrykningslederkurs deltid i Drammen. Foreløpig en pilot våren 2019.