Kjøreopplæring i Helse Midt-Norge

KjøreooplæringKjøreopplæring knyttes til ervervelse av kode 160 i førerkortet (utrykning), og rutinemessig vedlikeholdstrening for å sikre at kompetansen opprettholdes på ett godt nivå. Vedlikeholdstrening, heretter omtalt som «refresh», skal gjennomføres innen hvert 5. år. 


Helse Midt-Norge arrangerer kurs i utrykningskjøring både i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Kursene lyses ut fortløpende på www.kursporten.no

 

Dette er en frivillig kursressurs du kan gå inn på for å forberede deg til de lokale kjøreøvelsene.
Dersom du ser alle videoene, vil kurset også bli stående som fullført i din kursoversikt. Husk at du selv må huke av for å bekrefte at du har sett videoene.
Du får tilgang ved å klikke på knappen til det helseforetaket du tilhører.