E-læring

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

HDO HF ble stiftet 29. april 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDO arbeider i en kritisk disiplin hvor hvert sekund teller. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

HDO tilbyr alle typer kurs/opplæring til helsetjenestens brukere av Nødnett.  Dette omfatter alt fra instruktørkurs for lokale instruktører på AMK, til en-dags sluttbrukerkurs for kontrollromsoperatører og/eller radioterminalbrukere.

Nedenfor finner du kurs for deg som skal på nødnettsopplæring.  Kursene du finner her i portalen er nettbasert kursoppsett som er forkurs til den oppmøtebaserte delen av kursene.

Vil også gjøre oppmerksom på følgende:

Det er ikke mulig å registrere flere brukere med samme mailadresse.  Alle læringsportaler krever unike identiteter grunnet personvern og sikkerhet. Som et eksempel vil det kunne bli sendt ut personlige beskjeder om karakterer og annet til den enkelte bruker.  Mailadresse må derfor være knyttet til enkeltindivid.  Hvis du har glemt passordet ditt, ikke lag en bruker til, men be om å få nytt passord.

Område for deling av materiell og ressurser her kommer det mer info