Obligatorisk opplæring i bruk av elektronisk ambulansejournal i Telemark ambulansetjeneste

Bliksund EWA (Electronic Work Assistant) er ett nasjonalt elektronisk journalsystem for de prehospitale ressurser. Her får du teoretisk og praktisk opplæring i journalføring med dette systemet

Samvirke og samhandling mellom nødetatene- Ingen tilgjengelige kurs

Dette kurset øver innsatsledere fra Politi, Brann og Helse i samhandling, kommunikasjon og organisering i ulykkens akuttfase. Kurset består av e-studier, forelesninger, table-top øvelse og praktiske øvelser i felt. Samvirkekurs Telemark er utviklet og gjennomføres av nødetatene i Telemark og Telemark sivilforsvarskrets. Kurset gjennomføres 4-6 ganger i året.

Meld deg inn ved å trykke på din etat

Ambulanseoperativ kompetanse

Dette kurset er utviklet for å gi autorisert helsepersonell uten ambulanseutdanning nødvendig opplæring og kunnskap innen de ambulanseoperative arbeidsoppgaver som tilligger ambulansepersonell.

Innsatsleder Helse

Dette kurset skal sette ambulansearbeideren i stand til å utøve helseledelse på ett hvert skadested og i samhandling med ledere fra andre nødetater og organisasjoner.