Obligatorisk opplæring i bruk av elektronisk ambulansejournal i Telemark ambulansetjeneste

Bliksund EWA (Electronic Work Assistant) er ett nasjonalt elektronisk journalsystem for de prehospitale ressurser. Her får du teoretisk og praktisk opplæring i journalføring med dette systemet

Ambulanseoperativ kompetanse

Dette kurset er utviklet for å gi autorisert helsepersonell uten ambulanseutdanning nødvendig opplæring og kunnskap innen de ambulanseoperative arbeidsoppgaver som tilligger ambulansepersonell.