Velkommen til området for CBRNE. Her finner du kurs og
kurspakker innen fagområdet kjemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleære (N) og eksplosive (E) hendelser - CBRNE.

Kursene er utviklet av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) og er fritt tilgjengelige for alle som ønsker å fordype seg i emnet.

Hovedkurset ("CBRNE grunnkurs") omhandler kapittel 1 og 2 i Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade. Her lærer du om viktige prinsipper for håndtering av alle typer CBRNE-hendelser, fra små hendelser og smittetransport til større masseskadesituasjoner. Målgruppen for grunnkurset er beredskapsaktører i Norge på alle nivåer, både i og utenfor helsetjenesten. 

I tillegg finnes egen opplæring tilpasset Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer- CBRNE som gjelder innsats på et skadested de første 30 minuttene etter en hendelse.

Du finner også et CBRNE ressursområde for instruktører nedenfor med undervisningsmateriell som er spesielt tilpasset instruktører.

 

For å få tilgang klikker du på den knappen som best beskriver ditt arbeidsforhold:

Her melder du deg på kurset.

Klikk på den knappen som best beskriver ditt arbeidsfelt.

Grunnkurs for personell med beredskapsansvar, nødetater, nødmeldingssentraler/redningssentraler, operasjonelle etater og sykehus. Gir basiskunnskap for alle som vil kunne komme i situasjoner der CBRNE er involvert. Bygger på Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade, kapittel 1 og 2.


LOGG DEG INN og klikk så på den gruppa du tilhører for å starte kurset:

Dette kurset er et supplement til kurset "CBRNE grunnkurs", og skal gi en innføring i "Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer- CBRNE".

Håndboka er et hjelpeverktøy for de første 30 minuttene på skadestedet.

 

Velg hvilken gruppe du representerer ved å klikke på knappene under så kommer du inn på kurset.

Nettbasert introduksjonskurs til nye drakter der utrulling startet i 2020..
Kurset er obligatorisk i forkant av oppmøtebasert del av opplæringen.

Ressursområde for lokale kursutviklere, fagutviklere og instruktører. Dette området krever en tilgangsnøkkel som distribueres av CBRNE-senteret.
Her vil det legges ut øvingscenarioer, dreiebøker og erfaringsnotater til bruk i lokale opplærinstiltak.
CBRNE-senteret kvalitetssikrer det som blir lagt ut her.

Engelske versjoner for gjennomsyn inntil de er oversatt og tilpasset Norge.
Klikk på den knappen som best beskriver ditt arbeidssted for å åpne kurssiden: