Velkommen til AMK Finnmarks portalområde

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for Finnmark er lokalisert på Kirkenes sykehus. En AMK-operatør er en sykepleier eller ambulansearbeider som har fått spesifikk opplæring i å betjene nødsamtaler. De styrer også hvem som skal utføre og når ambulanseoppdragene skal utføres, og de setter hastegrad på de enkelte oppdrag. De er også de som koordinerer informasjon ved større ulykker slik at riktig helseressurs blir benyttet til rett tid. AMK holder kontakt med politi og brann og evt. frivillige ved større og mindre ulykker hvor flere etater er involvert.

Andre ressurser

Andre ressurser som også kan benyttes i vår tjeneste som ikke er direkte underlagt oss er Sea King helikopter og Redningsskøytene. Disse blir som regel rekvirert av Hovedredningssentralen i nord Norge (HRS) etter anmodning fra AMK.

Ved redningshelikopterbasen på Banak flyplass i Lakselv har Finnmarkssykehuset beredskap med anestesilege. Legen er en del av mannskapet på Sea King redningshelikoptret som Forsvarets 330-skvadron til enhver tid har i beredskap. Redningshelikoptrene gjennomfører luftambulanseoppdrag for helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste. Søk og redning er primæroppgaven, men grensen til ambulanseoppdrag er flytende.