Velkommen til Norsk Folkehjelp sitt område på nakosportalen.

Her vil du etterhvert finne kurs og informasjon knyttet til våre aktiviteter.

Siden utvikles i kontinuerlig.

Kurs for personell tilknyttet beredskapsambulansene i Norsk Folkehjelp.  

Kurset er en kombinasjon av oppmøtebaserte aktiviteter og nettbaserte teorikurs.

Kursarrangør: Norsk Folkehjelp Oslo, ambulansekurs@nfoslo.no