Velkommen til området for luftambulansetjenestene tilknyttet Oslo Universitetssykehus HF.

Dette området vil bli utviklet utover i 2019 og inneholde generell informasjon, og interne kurs og godkjenninger.