Obligatorisk sertifisering i medisinteknisk utstyr

Obligatorisk sertifisering i medisinteknisk utstyr

Opplæring i kuvøsetransport

Opplæring i oksygen og sugeutstyr.

Opplæring i CPAP

Opplæring i Autopulse

Opplæring i bruk av LP15.