Dette er et innfasingsløp for vikarer og nyansatte.

Dersom du mangler tilgang, ta kontakt med FOU på: SIVHF.PB.PRE.FOU@siv.no eller din stasjonsleder.

Dette er et kurs for de som tidligere er innfaset til ambulansetjenesten i Vestfold, men som ikke har jobbet siste 6 måneder.

Kontaktinfo til kursansvarlig: SIVHF.PB.PRE.FOU@siv.no

Dette er et kurs for de som tidligere har hatt ALS, men som må konverteres fra BLS til ALS etter stryk på årlig sertifisering.

Kontaktinformasjon til kursansvarlig: SIVHF.PB.PRE.FOU@siv.no