Alle ansatte i AMK har ansvar for å vedlikeholde egen kompetanse, og arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge for dette.

Dermed må alle operatører ta månedsutsjekk.

Det er en form for resertifisering som skal bidra til å ivareta den enkelte arbeidstakers forsvarlige praksis, og evt. avdekke behov for ytterligere kompetanseutvikling.

Her finner du quiz for egentrening og månedsutsjekk. Ved spørsmål/-kommentarer ta kontakt med fagutvikler.