Velkommen til felles kursområde for avansert førstehjelpskurs for Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp Sanitet.

Dette kursområdet brukes av deltagere som skal gjennomføre kurset. Informasjon om kurs og påmelding får du i din egen organisasjon.
Kurser er laget til de som skal bemanne en beredskapsambulanse