Velkommen til felles kursområde for AFØR utdanningen. Ny felles kurspakke er under utvikling.

 

Arbeidet startet opp i september 2019 og utføres av en stor prosjektgruppe fra Norsk Folkehjelp ved; Børge Hognestad, Kari-Anne Thygesen, Frode Hansen. Fra Røde Kors Hjelpekorps; Torfinn B. Henriksen, Ann Karoline Karlsvik og Jøran Gaukelund. Prosjektleder er Thomas B. Green.

Prosjektgruppen bygger en ny og mer innovativ utdanning som skal kunne brukes i beredskapsambulanse, sjøredning og redning utenfor vei og som skal kunne gjennomføres i begge organisasjoner, enten sammen eller hver for seg. AFØR utdanningen vil erstatte tidligere ambulanseutdanninger.

Kurset skal gjennomføres som pilot høsten 2020.