Velkommen til LIS Anestesi

Dette er et et kurskonsept som, ble etablert i 2020 og som videreutvikles kontinuerlig.

Området inneholder foreløpig emnene "Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling"
og "Pediatrisk Anestesi, Intensiv- og Akuttmedisin"

Grunnet nytt konsept og endringer i retningslinjer og pedagogiske metoder finner du ett kurs pr kull i oversikten under. Du må derfor melde deg på riktig kurs med riktig kursnøkkel som du har fått fra kursledelsen for å komme inn. Denne nøkkelen trenger du kun å benytte første gang du åpner kurset.

 

 

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:
LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling

I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin,
LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Kurset er knyttet opp til følgende læringsmål i ny ordning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 77, 78 og 135.

Du finner beskrivelse av innholdet her

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:
LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling

I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin,
LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:
LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling

I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin,
LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Kurset er knyttet opp til følgende læringsmål i ny ordning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 77, 78 og 135.

Du finner beskrivelse av innholdet her

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:

LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling


I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin, LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Du finner mer informasjon her

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:

LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling


I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin, LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Du finner mer informasjon her

Kurset er knyttet opp til følgende læringsmål i ny ordning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 77, 78 og 135.

Du finner beskrivelse av innholdet her

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål;


LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling


I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin, LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Du finner mer informasjon her

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål;


LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling


I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin, LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Du finner mer informasjon her

Kurset er knyttet opp til følgende læringsmål i ny ordning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 77, 78 og 135.

Du finner beskrivelse av innholdet her