Prøve i medikamentering og medikamentrutiner for lærlinger og vikarer som skal godkjennes som personell.