Samling av presentasjoner som ble vist under fagdagen, høsten 2022.

Fagdag nummer 1 i 2021 har barn som fokus., og skal fullføres innen 01.04.21.

Her finner du fagdag for vinteren 2020. Den inneholder videobaserte forelesninger og vedlegg.