Klikk på arbeidsstedet du primært tilhører for å åpne sertifiseringen.