Velkommen til fagportalen for Tromsø brann og redning KF

Mer innhold kommer....

Teorikurs for røykdykkere

Teori i forkant av PLIVO-trening 2022. Alle innsatsmannskaper og lederfunksjoner

Internt teorikurs for nye og eksisterende kjemikaliedykkere