RescEU-NOJAHIP

In March 2019, the EU reinforced and strengthened all components of its disaster risk management by upgrading the Union Civil Protection Mechanism.

The result was RescEU and the objective is to improve both the protection of citizens from disasters and the management of emerging risks.

RescEU entails a new European reserve of capacities (the ‘RescEU reserve’) which initially includes a fleet of firefighting planes and helicopters. However, RescEU’s scope goes beyond forest fires and it is expected to include response to other threats such as medical emergencies and chemical, biological, radiological, and nuclear incidents (CBRN).

The reserve will only be used as a last resort, when national means are exhausted and capacities registered in the European Civil Protection Pool are not available. 

Member countries are now in the process of identifying possible resources to be included in RescEU. DSB collaborates with its sister organizations in the Nordic countries, to ensure that Nordic capacities will supplement each other. Of particular relevance are resources for (aerial) forest firefighting, medical evacuation, CBRN resources, and management of offshore chemical accidents.

This is the educational site for the Norwegian group.

Kurset er ment å gi de som skal gjennomføre fullstendig dekontaminering og resetting de verktøyene de trenger for å gjennomføre dette på en trygg måte. Men det er også tenkt å gi resterende deltakere innføring i hvorfor det er ønskelig at EpiShuttelen klargjøre før hjemreise.

Kurset er ment å samle kunnskap som NOJAHIP i fellesskap skaffer seg.

Kurset skal gi brukeren en viss bakgrunnskunnskap i av-, og påkledning av vernebekledning i forkant av praktisk trening 

Kurset er ment å forberede brukeren på praktisk trening. Målet er at alle i RescEU jobber så likt som mulig på tvers av teamene slik at kompetanse og teammedlemmer kan bevege seg på tvers. 

Vi prøver her å samle digitale forelesninger, webinarer og møter slik at det skal være tilgjengelig for alle som av ulike grunner ikke får deltatt.

Formålet med kurset er å gi brukeren en påminnelse av EpiShuttelens funksjoner og virkemåter. Et slikt kurs kan ikke erstatte fysisk trening, men er ment å gi brukeren bedre forutsetninger for videre læring. 

Dette er et kurs som tar sikte på å kunne håndtere situasjoner med høyrisikosmitte på en trygg og god måte.

Osv...