Operatørkurs for legevaktsentralen ved SYSIKL. 
Her finn ein alle punkta ein skal gjennomføre før fysisk oppmøte på kurs.