Område for kurs og kvalitetssikring

IUA Oppland, står for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Oppland. Lillehammer region brannvesen er utpekt til vertsbrannvesen, som betyr at selskapet administreres herfra og at hovedtyngden av utstyr og kompetanse er lagt hit.

Ved uhell i en av kommunene av noe størrelse, rykker en bil opplastet med spesialutstyr ut fra Lillehammer. Inkludert i utstyret er to arbeids båter som står klar til utrykning, en på Lillehammer og en på Otta. I tillegg til dette er det plassert en tilhenger med utstyr på Fagernes og en tilsvarende på Otta. Disse kalles for depoter. Det er ett utstrakt samarbeid med Hedmarken brannvesen der Hamar er vertskommune for IUA Hedmark.