Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Bodø betjener alle 113-henvendelser i Salten, Lofoten og Vesterålen. Operasjonsområdet omfatter en variert geografi og demografi, med en populasjon på om lag 136 000 innbyggere fordelt på 20 kommuner. Til disse områdene styrer og koordinerer AMK Bodø ambulanseressurser (ambulansebiler, ambulansebåter og luftambulanse) i det daglige. AMK Bodø er samlokalisert med 110 Nordland (Brann) og 112 Nordland (Politi) og samarbeider tett med disse og HRS Nord ved hendelser som ulykker, brann, skred og andre større hendelser som har behov for hjelp av alle etater. 
Primæroppgavene til AMK-sentralen er mottak og håndtering av nødtelefon 113 fra publikum. Gi profesjonell veiledning, fastsette hastegrad og iverksette utrykning og koordinering av ressurser og innsats.