Vikar i ambulansetjenesten ved Stavanger Universitetssjukehus