Dette kurset er ment som en forberedelse til implementering av oxytocin til bruk ved post partem blødninger ved prehospitale fødsler. I tillegg gir kurset en kort repetisjon i håndtering av fødsler prehospitalt.