Kursthemen

  • Velkommen til området for spørreundersøkelser

    Her finner du undersøkelser og evalueringer som blir gjennomført i forskjellige kontekst. Det kan være nasjonale undersøkelser initiert av myndigheter, undersøkelser til bruk i studier og andre unersøkelser som kan ha nasjonal interesse.

  • Brukerundersøkelse om nødnett og ambulansesikkerhet

    Det ønskes å kartlegge sikkerhetskulturen i ambulansetjenesten i 2018, for blant annet å kunne se hvilket tiltak man i fremtiden kan jobbe med for å få en sikrere utforming av ambulansekjøretøyene.

    I tillegg ønsker Helsedirektoratet å gjøre en kartlegging av opplæring og bruk av nødnett i landets ambulansetjenester, i forbindelse med at alle landets tjenester har gjennomført implementering av nødnett og har fått litt erfaring med bruk.

    Undersøkelsen er helt anonym.