Emneoversikt

 • Generelt

 • Kurs i læringsportalen - Kurs for alle medarbeidere

 • Kurs i læringsportalen: Helsepersonell og medarbeider med pasientkontakt i SSHF

 • Læringsportalen - Kurs for operativt personell i ambulanseavdelingen

  Her finner du en oversikt på de aktuelle kursene i sykehusets læringsportal. Du finner det aktuelle kurset ved å logge deg inn på læringsportalen og skrive kursets tittel i søkefeltet.

  I hvert kurs står det spesifisert hvor lang tid du må beregne på gjennomføringen samt hvor ofte du må ta kurset. Dersom du har tatt kurset innenfor hyppighetsgrensen (eks: kunnskapstest i smittevern hvert 2. år) trenger du ikke å gjøre dette på ny. Noen kurs skal kun gjøres en gang. Har du gjort kurset tidligere trenger du ikke gjøre det på ny.

  For kurs i Læringsportalen må du selv krysse av for gjennomført i NAKOS-portalen. Det vil bli tatt stikkprøver før du møter på sertifiseringskurset. Har du ikke gjennomført obligatorisk E-læring vil du ikke få anledning til å avlegge sertifiseringsprøvene.

 • NAKOS-portalen - Kurs for operativt personell i ambulanseavdelingen

 • Annen obligatorisk E-læring