Emneoversikt

 • Informasjon om kurset

  Kurset skal gjennomgå et tema som mange synes er vanskelig å forholde seg til, men som det er viktig at vi som ambulansepersonell kan mest mulig om, og som vi i større grad enn i dag bør vite hvordan vi skal håndtere. Dette kurset skal gjøre deg i bedre stand til å oppdage og melde videre om barn som kan være utsatt for mishandling i form av fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

  Kurset er laget av og for Ambulanseavdelingen ved Prehospital klinikk OUS.
  Tommy Bysveen (Paramedic, Prinsdal) i samarbeid med Kompetanseenheten v/ Bård E Nilsson. 

  • Innspill og godkjennelse er gitt av Anne-Cathrine Braarud, avdelingsoverlege ved Ambulanseavdelingen, OUS
  • Gjennomsyn og tilbakemeldinger er gjort av en referansegruppe bestående av representanter fra
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Sosialpediatrisk seksjon, Barne- og ungdomsklinikken OUS
  • Barnevernsvakten i Oslo, 
  • Barne- og familieetaten i Oslo
  • KRIPOS