Erkl¾ring om samtykke

 

 

Jeg gir herved mitt samtykke til bruk av aktivitetsdata, som beskrevet nedenfor i denne samtykkeerkl¾ringen:

 

1.     Dataregistreringer i portalen:

Portalen har et integrert Learning Management System (LMS). Dette inneb¾rer at aktivitets- og resultatdata blir loggf¿rt.
For Πivareta dine interesser krever Datatilsynet at du samtykker i bruken av disse aktivitetsdataene.

Her f¿lger en oversikt over hvem som har tilgang pŒ resultatdata og hvordan de skal benyttes.

 

2.     Overordnet mŒlsetting:

 

3.     Tilgang til egne data:

 

4.     Andre med tilgang:

 

5.     Bruk av data generert i portalen: