Innleveringsoppgave - trombolyse

Innleveringsoppgaven i trombolyse må være bestått for å fullføre kurset. Du vil få tilbakemelding på oppgaven underveis.