Spørreundersøkelse vedrørende sikkerhet i ambulanse og bruk av nødnett